Ihastjärven Kylä ry

Ihastjärven Kylä ry on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on pyrkiä pitämään kylä viereänä, säilyttämään palvelut sekä vaikuttamaan kylän asukasmäärän säilymiseen ja sen mahdolliseen lisääntymiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä tapahtumia vakituisille asukkaille sekä kesäasukkaille. Yhdistys ylläpitää tiedotustoimintaa ja tekee yhteistyötä koulun sekä seurojen kanssa pitääkseen kylän vireänä ja näkyvänä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys hakee eri yrityksiltä ja yhteisöiltä saatavia tukia sekä järjestää tilaisuuksia, joista saatavat tulot käytetään yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hallitus (Yhdistyksen säännöt, 2-3§). Yhdistyslain mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki iästä riippumatta, yhdistyksen kokouksessa ääntä voi käyttää 15- vuotta täyttänyt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Ihastjärven Kylä ry:n hallitus, joka myös ylläpitää jäsenrekisteriä. Hakemukset käsitellään siinä hallituksen kokouksessa, joka on järjestyksessään seuraavana hakemuksen saapumisen jälkeen.

Hallitus 2021

Puheenjohtaja Harri Myyryläinen, puh. 0400 853 023 (harri.myyrylainen@ihastjarvi.fi)

Sihteeri, rahastonhoitaja, nettisivuvastaava Satu Väisänen, puh. 044 547 4138 (satu.vaisanen@ihastjarvi.fi)

Muut jäsenet: Pirkko Hänninen, Anu Lappalainen, Hanna Kangasaho, Fia Husu ja varajäsenenä Hilkka Romo.

Jäsenet

• Ovat äänioikeutettuja yhdistyksen yleiskokouksessa
• 15-vuotta täyttäneet voivat tulla valituiksi yhdistyksen hallitukseen
• Voivat tehdä kyläläisaloitteita – vapaamuotoinen aloite toimitetaan kyläyhdistyksen puheenjohtajalle tai jollekin muulle hallituksen jäsenelle
• Ilmoittaa yhdistykselle, mihin osoitteeseen jäsenpostin haluaa. (Kesäasukkaat voivat saada jäsenpostin myös varsinaiseen kotiosoitteeseen. Yksi postitusosoite/ jäsenposti)
• Maksaa 12 € jäsenmaksun yhdistyksen tilille FI29 5271 0440 1627 26 tai käteismaksulla yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa/tapahtumassa.