Peisinkorven Erä ry on n. 30 jäsenen aktiivinen metsästysseura keskellä Ihastjärven kylää.

Metsästysaluetta seuralla on n. 2000 hehtaaria. Seuran toiminta-ajatuksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä, riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, turvata harrastusmahdollisuudet jäsenille sekä tehdä metsästystä tunnetuksi harrastuksena.

Yhtenä keskeisenä osa-alueena tässä toiminnassa on yhteistoiminta koko kylän ja sen asukkaiden kanssa sekä nuorisotoiminta. Perinteisiin kuuluu joka syksyinen hirven ajojahti, johon ovat tervetulleita kaikki metsästyksestä kiinnostuneet. Ajojahti järjestetään yleensä toisena hirvenmetsästys-viikonloppuna ja siitä tiedotetaan kylän nettisivujen tapahtumissa. Toinen suosittu perinne on hirvipeijaiset, jotka tavallisesti järjestetään marraskuun puolessa välissä yhteistyössä Ihastjärven Metsästäjien kanssa.

Seura on aktiivisesti mukana kylän toiminnassa myös jahtikauden ulkopuolella erilaisten tapahtumien järjestelyissä yhteistyössä Ihastjärven kylätoimikunnan ja paikallisen kyläkoulun ja sen neuvottelukunnan kanssa.

Yhteystiedot:

Sähköposti: peisinkorven.era@ihastjarvi.fi

Puheenjohtaja:
Janne Kovanen
Puh. 044 967 7927
Sihteeri/Hirvipäällikkö:
Sauli Hänninen
Puh. 050 912 3455