3 km luistelurata & hiihtolatu Ihastjärven jäällä

Harri on aurannut luisteluradan Ihastjärven jäälle. Lisäksi Esko on tehnyt ladun.  Jäälle voi mennä esim. Väisäsen pihan kautta Korteniementieltä (Korteniementie 11).

Kiitokset Harrille ja Eskolle. Hyödynnetään rataa ja latua, niin voidaan saada ensi talveksikin. 🙂